Skip to main content

Vores ESG-politik er en erklæring, der afspejler vores virksomheds engagement i at integrere miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer i vores forretningspraksis. Her er en beskrivelse af vores ESG-politik:

  1. Miljømæssige faktorer: Vi er forpligtede til at minimere vores miljømæssige påvirkning og fremme bæredygtig praksis. Vi arbejder hen imod at reducere vores ressourceforbrug, begrænse affald og reducere vores CO2-udledning. Vi fremmer energieffektivitet, anvender genanvendelige materialer og implementerer grønne
  2. Sociale faktorer: Vi værner om menneskerettigheder, mangfoldighed, inklusion og arbejdstagerrettigheder. Vi tilstræber en sikker og sund arbejdsplads for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi afviser enhver form for diskrimination, chikane eller tvangsarbejde. Vi støtter lige muligheder, mangfoldighed og trivsel og arbejder på at opretholde gode arbejdsforhold i hele vores værdikæde.
  3. Styringsmæssige faktorer: Vi prioriterer god selskabsledelse og etisk forretningsadfærd. Vi har etableret klare retningslinjer og procedurer for at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af gældende love og standarder. Vi fremmer en kultur, der værdsætter integritet, etisk beslutningstagning og respekt for interessenternes interesser. Vi har etableret effektive styringsstrukturer og intern kontrol for at sikre, at vores ESG-mål integreres i vores strategiske beslutninger og operationelle processer.

Vores ESG-politik er en kontinuerlig forpligtelse til at forbedre vores præstationer inden for miljømæssige, sociale og styringsmæssige områder. Vi arbejder på at identificere risici og muligheder, indsamle relevante data, måle vores fremskridt og rapportere om vores resultater til interessenterne. Vi stræber efter at være en ansvarlig virksomhed, der skaber værdi for både vores virksomhed og samfundet som helhed.

Bestil en elektriker
Vælg et tidspunkt, der passer dig

Bestil en elektriker hos City Elektrikeren til el-service. Vælg en dato der passer dig og udfyld kontaktfelterne.

Hvornår skal du bruge en elektriker?